Norsco Ter ApelImplementatie OHSAS18001 + co÷rdinatie managementsysteem (ISO9001 / ISO45001 / ISO14001) (juni 2017 tot nu)

Norsco te Ter Apel, is voornamelijk gericht op de de-contaminatie van besmet industrieel equipment, door bijvoorbeeld equipment te ontdoen van zijn natuurlijke radioactiviteit. 

Bosrand heeft binnen de organisatie een nieuw managementsysteem geïmplementeerd dat de interne processen effectief beheerst en de directie een helder inzicht geeft in alle aspecten die nodig zijn om de organisatie goed te sturen in de richting van de vastgestelde ondernemingsstrategie. 

Na implementatie binnen de ISO9001, ISO45001 en de ISO14001 norm, voert Bosrand audits uit, coördineert wijzigingen, adviseert en ondersteunt de interne QHSE functionaris en begeleidt systeemaudits.

Tijdsinspanning: ca. 1 dag per 6 weken.