QHSE

 

NORMEN veiligheid, kwaliteit, arbo, milieu (QHSE of KAM)

U wilt waarschijnlijk kwaliteit leveren en uw medewerkers de activiteiten veilig laten uitvoeren.

 

Niet alleen u wilt dit, maar ook de overheid en uw klanten wensen dit. 

Om uzelf te ondersteunen in kwaliteit en veiligheid en om de externe partijen te overtuigen dat u de aspecten kwaliteit en veiligheid serieus neemt, kunt u er voor kiezen een QHSE / KAM-managementsysteem te implementeren.

In één eenvoudig systeem kunt u de volgende aspecten beheersen en sturen: 

 • Kwaliteit
 • Gezondheid
 • Veiligheid
 • Milieu

Het beheersen en sturen van deze aspecten zorgt niet voor ballast, maar voor overzicht, inzicht en rust.

Daarnaast kunt u er voor kiezen om dit managementsysteem te certificeren door een Certificerende Instantie zoals Loyds, Bureau Veritas, TüV. 

Bosrand heeft een eenvoudig, inzichtelijk en uiterst effectief managementsysteem ontwikkeld die voor iedere organisatie geschikt is, een grote toegevoegde waarde heeft en door de Certificerende Instanties zeer positief wordt beoordeeld. 

Heeft u interesse, dan hoor ik graag van u!

 

 

 

 

LEAD AUDITOR

Als u gecertificeerd wenst te worden zal uw organisatie worden geaudit door een lead auditor van een certificerende instantie zoals Bureau Veritas of Lloyds. 

Bosrand is een gecertificeerd Lead Auditor en weet dus als geen ander waar u in de praktijk op geaudit zult worden. Norminterpretatie kent voor Bosrand geen geheimen. 

 

EXOTISCHE NORMEN

Niemand heeft kennis van alle aanwezige normen en de implementatie er van. Hierom is het van belang dat de implementatie van specifieke "exotische normen" vanuit een integraal ondernemingspercpectief worden doorgevoerd. Bosrand heeft hierin bewezen resultaten geboekt. Met bijvoorbeeld de implementatie van MODE II, API6a en PPAP normen / richtlijnen. 

 Bosrand Bedrijfskunde
Landschaplaan 143
7824 BG Emmen
T 06 23 97 37 67
ard.spoor@bosrandbedrijfskunde.nlBosrand op Twitter

Concreet uitgevoerd: 

 • Uitvoeren business analyses
 • Coördineren ontwikkeling
 • Realiseren businessplannen
 • Realiseren financieringsplannen
 • Opzetten (ISO) management systeem
 • Uitvoeren portfolio analyse
 • Ontwikkelen marketingstrategie
 • Ontwikkelen innovatiestrategie
 • Uitvoeren projectcoördinatie
 • Logistieke procesoptimalisatie
 • Ontwikkelen voorraadbeheerssysteem
 • Onderhoud managementsysteem
 • Coördinatie ISO certificatie
 • Uitvoeren ABC klant analyse
 • Uitvoeren ABC voorraad analyse
 • Uitvoeren INK positiebepaling
 • Opstellen (KAM)procedures 
 • Uitvoeren SWOT analyse
 • Levering management dashboard

 

Download de Bosrand leaflet

 

 

 

 


ISO 9001 Kwaliteit Emmen, Drenthe | OHSAS 18001 Arbo Emmen, Drenthe | ISO 14001 Milieu Emmen, Drenthe