Organisatie

Uw concurrentiepositie hangt mede af van uw organisatieproces.

De samenwerking tussen uw medewerkers onderling moet efficiënt en effectief zijn vormgegeven. Proces beheersing is dus van groot belang.

 

 

 

Daarnaast moeten alle activiteiten gericht zijn op het bovenliggende doel: efficiënte klantbediening. Proces sturing is dus ook van groot belang.  

 

 

 

Bosrand kan uw organisatieprocessen vastleggen, optimaliseren of reorganiseren. 

Ook heeft Bosrand ervaring in het vertalen van marktkansen in concrete acties en managementinformatie. Bosrand Bedrijfskunde
Landschaplaan 143
7824 BG Emmen
T 06 23 97 37 67
ard.spoor@bosrandbedrijfskunde.nlBosrand op Twitter

Concreet uitgevoerd: 

 • Uitvoeren business analyses
 • Coördineren ontwikkeling
 • Realiseren businessplannen
 • Realiseren financieringsplannen
 • Opzetten (ISO) management systeem
 • Uitvoeren portfolio analyse
 • Ontwikkelen marketingstrategie
 • Ontwikkelen innovatiestrategie
 • Uitvoeren projectcoördinatie
 • Logistieke procesoptimalisatie
 • Ontwikkelen voorraadbeheerssysteem
 • Onderhoud managementsysteem
 • Coördinatie ISO certificatie
 • Uitvoeren ABC klant analyse
 • Uitvoeren ABC voorraad analyse
 • Uitvoeren INK positiebepaling
 • Opstellen (KAM)procedures 
 • Uitvoeren SWOT analyse
 • Levering management dashboard

 

Download de Bosrand leaflet

 

 

 

 


ISO 9001 Kwaliteit Emmen, Drenthe | OHSAS 18001 Arbo Emmen, Drenthe | ISO 14001 Milieu Emmen, Drenthe