Strategie

Het bestaansrecht van uw organisatie hangt af van uw toekomstbeleid. Uw financieel beleid, uw product- / dienstbeleid, uw logistiek beleid, uw verkoopbeleid, etc. spelen hierin een belangrijke rol. Allen moeten gericht zijn op het doel: efficiënte en succesvolle bediening van uw klanten. 

Omdat veel aspecten een rol spelen in de succesvolle bediening van uw klanten met een financieel sluitende begroting, is het van belang dat u een juiste toekomststrategie hanteert. 

 

 

 

Bosrand heeft samen met ondernemers vele strategische plannen mogen maken. Het doel van de strategie bepaalt het uitgangspunt en methode van detaillering van de strategie.  Zo kan Bosrand samen met u uw strategische ondernemingsplan opstellen, maar ook in het vaststellen van uw innovatiebeleid, marketingbeleid of financieringsaanvraag kan Bosrand een rol spelen.  Bosrand Bedrijfskunde
Landschaplaan 143
7824 BG Emmen
T 06 23 97 37 67
ard.spoor@bosrandbedrijfskunde.nlBosrand op Twitter

Concreet uitgevoerd: 

 • Uitvoeren business analyses
 • Coördineren ontwikkeling
 • Realiseren businessplannen
 • Realiseren financieringsplannen
 • Opzetten (ISO) management systeem
 • Uitvoeren portfolio analyse
 • Ontwikkelen marketingstrategie
 • Ontwikkelen innovatiestrategie
 • Uitvoeren projectcoördinatie
 • Logistieke procesoptimalisatie
 • Ontwikkelen voorraadbeheerssysteem
 • Onderhoud managementsysteem
 • Coördinatie ISO certificatie
 • Uitvoeren ABC klant analyse
 • Uitvoeren ABC voorraad analyse
 • Uitvoeren INK positiebepaling
 • Opstellen (KAM)procedures 
 • Uitvoeren SWOT analyse
 • Levering management dashboard

 

Download de Bosrand leaflet

 

 

 

 


ISO 9001 Kwaliteit Emmen, Drenthe | OHSAS 18001 Arbo Emmen, Drenthe | ISO 14001 Milieu Emmen, Drenthe