Marketing

Uw producten en diensten vullen een klantbehoefte in. Deze klantbehoefte bestaat in hoofdlijnen uit 3 aspecten:

  • Afnamemotief: de klant betaalt een product of dienst om een behoefte in te vullen
  • Keuzemotief: de klant kiest voor uw product omdat deze voordelen heeft t.o.v. het product van de concurrent
  • Bestaansrecht: uw organisatie kan iets waardoor de klant zijn behoefte niet zelf kan invullen

De kracht van uw organisatie zit in één of meerdere van deze aspecten. Deze kracht van uw organisatie is echter aan verandering onderhevig. 

Marketing speelt een belangrijke rol in het laten aansluiten van uw producten en diensten aan de klantbehoefte en het communiceren van de juisten aspecten naar de doelgroepen toe om zoveel mogelijk omzet te realiseren. 

Bosrand kan uw ondersteunen in het opstellen van een sluitende marketingstrategie!

 

 

 

 Bosrand Bedrijfskunde
Landschaplaan 143
7824 BG Emmen
T 06 23 97 37 67
ard.spoor@bosrandbedrijfskunde.nlBosrand op Twitter

 


ISO 9001 Kwaliteit Emmen, Drenthe | OHSAS 18001 Arbo Emmen, Drenthe | ISO 14001 Milieu Emmen, Drenthe