"Flexionaris"

Het bedrijfsleven is aan het flexibiliseren. Er zijn steeds minder vaste krachten en steeds meer flexwerkers.

U heeft als ondernemer de gebruikelijke keuze om een medewerker Fulltime of Parttime in dienst te nemen. Maar vaak wenst u geen vast dienstverband aan te gaan omdat een functie eenvoudigweg te weinig activiteiten omvat. U bent in deze activiteiten aangewezen op uw eigen medewerkers of op de tijdelijke aanname van uitzendkrachten. De eerste groep ziet de activiteiten als belastende "nevenactiviteiten" en de tweede groep voorziet niet in een oplossing voor langere termijn. Sommige functies zijn binnen het MKB minder geschikt voor Fulltime of Parttime invulling, maar zijn uitermate geschikt voor "Flextime" invulling.

Bosrand heeft hierom het begrip "Flexionaris" geïntroduceerd. 

 

Flexionaris

De flexionaris is een functie die in "flextime" wordt uitgevoerd. Een omschreven functie die in het organigram is opgenomen, maar flexibel wordt uitgevoerd door Bosrand / Ard Spoor. 

De functies die wij voor u in flextime kunnen uitvoeren zijn beperkt tot onze specialisatie:

  • Kwaliteit flexionaris
  • Arbo flexionaris
  • Flexionaris management systeem & organisatie ondersteuning
  • Productmanagement flexionaris / WTB productontwikkelaar
  • Logistiek flexionaris

 

Flextime

Samen met u wordt een juiste tijdsinspanning per maand vastgesteld. Ook deze tijdsinspanning is flexibel en kan liggen tussen de 8 uren per week tot 8 uren per maand. 

 

Wie gingen u voor:

Bosrand is flexionaris voor:

Remerij te Emmen: QHSE coördinator, 8 tot 16 uren per 2 weken

YellowBird te groningen: Productmanager: 8 uren per 2 weken

Matchinvest / M2participaties: Bedrijfskundige, 8 tot 16 uren per 2 wekenBosrand Bedrijfskunde
Landschaplaan 143
7824 BG Emmen
T 06 ľ 23 97 37 67
ard.spoor@bosrandbedrijfskunde.nlBosrand op Twitter

 


ISO 9001 Kwaliteit Emmen, Drenthe | OHSAS 18001 Arbo Emmen, Drenthe | ISO 14001 Milieu Emmen, Drenthe