Innovatie

De wens van uw klant verandert in de toekomst. Uw organisatie en uw producten of diensten moeten aangepast worden aan deze klantwens van de toekomst. Innovatie is een verregaande vernieuwing van uw producten of diensten. Innovatie in producten en diensten gaat vaak uit van diversificatie; een nieuw product introduceren op een nieuwe markt, waarbij vaak ook nog de klantbehoefte wordt gecreëerd.  

Hierom is het van groot belang dat mogelijke opties voor innovatie goed in kaart worden gebracht en goed worden beoordeeld.

Bosrand bedrijfskunde heeft waarschijnlijk geen inhoudelijke kennis van uw producten en uw technieken, maar heeft wel ervaring in het vaststellen en beoordelen van innovatie alternatieven. Bosrand kan uw innovatieproces begeleiden, waarin zij optreedt als "kritische buitenstaander".

 

Overigens kan ook uw interne organisatieproces onderwerp zijn van innovatie!

 Bosrand Bedrijfskunde
Landschaplaan 143
7824 BG Emmen
T 06 23 97 37 67
ard.spoor@bosrandbedrijfskunde.nlBosrand op Twitter

 


ISO 9001 Kwaliteit Emmen, Drenthe | OHSAS 18001 Arbo Emmen, Drenthe | ISO 14001 Milieu Emmen, Drenthe