Implementatie ISO45001 Arbo en veiligheid

De Arbo wetgeving en de ISO45001 norm bevatten richtlijnen voor het structureel en formeel aandacht hebben en houden voor de veiligheid, welzijn en gezondheid van de medewerkers.  

Hoe de richtlijnen worden geïmplementeerd is aan de onderneming zelf. 

Bosrand heeft veel ervaring in het ontwikkelen en implementeren van de         ISO45001 / Arbo wetgeving binnen organisaties. 

Evenals het kwaliteit management systeem deelt Bosrand de ISO45001 normimplementatie op in drie aandachtsgebieden:

 

 

 

Beleidvorming: Een onderneming / organisatie behoort de werkprocessen binnen haar organisatie te beoordelen op veiligheid en de eventuele bevindingen te verwerken in een beleidsplan met actieplan.  

Proces beheersing: Een onderneming moet werkinstructies bezitten voor de uitvoering van de aanwezige activiteiten. Veiligheid in uitvoering hoort het uitgangspunt te zijn in de ontwikkeling van deze werkinstructies. 

Proces sturing: Iedere organisatie in Nederland hoort periodiek een Risico Inventarisatie en Evaluatie uit te voeren. Bevindingen vanuit deze RI&E moeten structureel worden verwerkt tot verbeteracties m.b.t. werkinstructies, personeelscompetenties, machine uitvoering, werkplek inrichting, etc.

 

De mate van detaillering van de Arbo aspecten hangt nauw samen met het werkveld van de organisatie. Werkinstructies en de uitvoering van een risico inventarisatie zullen gedetailleerder vormgegeven moeten worden binnen de chemische procesindustrie dan binnen de zakelijke dienstverlening. Maar het feit blijft dat iedere organisatie verplicht is om aandacht te hebben voor de veiligheid van de medewerkers. 

Bosrand bezit niet de kennis voor de ontwikkeling van een Arbo management systeem binnen de chemische procesindustrie, maar heeft wel  kennis en ervaring om de gebruikelijke MKB (productie)bedrijven te laten voldoen aan de wettelijke eisen en deze organisaties in aanmerking te laten komen voor een succesvolle ISO45001 certificering. Bosrand Bedrijfskunde
Landschaplaan 143
7824 BG Emmen
T 06 23 97 37 67
ard.spoor@bosrandbedrijfskunde.nlBosrand op Twitter

 


ISO 9001 Kwaliteit Emmen, Drenthe | OHSAS 18001 Arbo Emmen, Drenthe | ISO 14001 Milieu Emmen, Drenthe