Proces beheersing

Uw organisatie moet capabel zijn om uw product of dienst voort te brengen. Hierin is een effectieve en efficiënte samenwerking tussen uw medewerkers van groot belang.

Uw wilt formele processen, maar ook flexibiliteit. Oftewel: u wilt balans tussen structuur en de vrijheid van handelen. Bosrand kan u ondersteunen in het vormen en verbeteren van uw organisatieprocessen met de juiste balans voor uw organisatie. Zelfs binnen de ISO kwaliteitsnormen.

 

 

Bij diverse ondernemingen heeft Bosrand een actieve en operationele rol gespeeld in het ontwikkelen en implementeren van een formeel organisatieproces, procedures of een managementsysteem binnen de organisatie. Bosrand Bedrijfskunde
Landschaplaan 143
7824 BG Emmen
T 06 23 97 37 67
ard.spoor@bosrandbedrijfskunde.nlBosrand op Twitter

Concreet uitgevoerd: 

 • Uitvoeren business analyses
 • Coördineren ontwikkeling
 • Realiseren businessplannen
 • Realiseren financieringsplannen
 • Opzetten (ISO) management systeem
 • Uitvoeren portfolio analyse
 • Ontwikkelen marketingstrategie
 • Ontwikkelen innovatiestrategie
 • Uitvoeren projectcoördinatie
 • Logistieke procesoptimalisatie
 • Ontwikkelen voorraadbeheerssysteem
 • Onderhoud managementsysteem
 • Coördinatie ISO certificatie
 • Uitvoeren ABC klant analyse
 • Uitvoeren ABC voorraad analyse
 • Uitvoeren INK positiebepaling
 • Opstellen (KAM)procedures 
 • Uitvoeren SWOT analyse
 • Levering management dashboard

 

Download de Bosrand leaflet

 

 

 

 


ISO 9001 Kwaliteit Emmen, Drenthe | OHSAS 18001 Arbo Emmen, Drenthe | ISO 14001 Milieu Emmen, Drenthe