Proces reorganisatie

De veranderde markt of het economisch klimaat kan voor u als ondernemer een reden zijn om een reorganisatie door te voeren.

Het kan nuttig zijn om dit door een externe partij te laten uitvoeren om zo functionele aspecten boven emotionele aspecten te laten prefereren. Bosrand kan u helpen om uw organisatieproces te reorganiseren vanuit een functioneel objectief uitgangspunt. 

Bosrand brengt eerst de huidige structuren in kaart m.b.t. medewerkers en informatiestromen. Daarna worden deze informatiestromen geanalyseerd en functioneel geclusterd op vergelijkbare taken en capaciteit. Hieruit volgt het minimale medewerkersaantal dat nodig is om het organisatieproces effectief en efficiënt te laten verlopen.

 

 

Natuurlijk spelen ook niet functionele en emotionele aspecten een rol. Samen met Bosrand kunt u een evenwichtige en onderbouwde reorganisatie laten plaatsvinden.  

 Bosrand Bedrijfskunde
Landschaplaan 143
7824 BG Emmen
T 06 23 97 37 67
ard.spoor@bosrandbedrijfskunde.nlBosrand op Twitter

Concreet uitgevoerd: 

 • Uitvoeren business analyses
 • Coördineren ontwikkeling
 • Realiseren businessplannen
 • Realiseren financieringsplannen
 • Opzetten (ISO) management systeem
 • Uitvoeren portfolio analyse
 • Ontwikkelen marketingstrategie
 • Ontwikkelen innovatiestrategie
 • Uitvoeren projectcoördinatie
 • Logistieke procesoptimalisatie
 • Ontwikkelen voorraadbeheerssysteem
 • Onderhoud managementsysteem
 • Coördinatie ISO certificatie
 • Uitvoeren ABC klant analyse
 • Uitvoeren ABC voorraad analyse
 • Uitvoeren INK positiebepaling
 • Opstellen (KAM)procedures 
 • Uitvoeren SWOT analyse
 • Levering management dashboard

 

Download de Bosrand leaflet

 

 

 

 


ISO 9001 Kwaliteit Emmen, Drenthe | OHSAS 18001 Arbo Emmen, Drenthe | ISO 14001 Milieu Emmen, Drenthe