Proces optimalisatie

De groei en ontwikkeling van uw organisatie verloopt meestal organisch. Toch is af en toe noodzakelijk om uw organisatieproces te optimaliseren waardoor de efficiency en effectiviteit van de organisatie behouden blijft of hersteld wordt.

Het kan nuttig zijn om dit door een externe partij te laten uitvoeren om zo functionele aspecten boven emotionele aspecten te laten prefereren. Bosrand kan u helpen om uw organisatieproces te optimaliseren vanuit een functioneel objectief uitgangspunt. 

Bosrand brengt eerst de huidige structuren in kaart m.b.t. medewerkers en informatiestromen. Daarna worden deze informatiestromen geclusterd in informatie tussen afdelingen / functionele eenheden om vervolgens de informatiestructuren weer functioneel op medewerkerniveau vorm te geven. 

 

 

Eenvoudig, functioneel, efficiënt en bewezen effectief. Bosrand helpt u er graag bij.  Bosrand Bedrijfskunde
Landschaplaan 143
7824 BG Emmen
T 06 23 97 37 67
ard.spoor@bosrandbedrijfskunde.nlBosrand op Twitter

Concreet uitgevoerd: 

 • Uitvoeren business analyses
 • Coördineren ontwikkeling
 • Realiseren businessplannen
 • Realiseren financieringsplannen
 • Opzetten (ISO) management systeem
 • Uitvoeren portfolio analyse
 • Ontwikkelen marketingstrategie
 • Ontwikkelen innovatiestrategie
 • Uitvoeren projectcoördinatie
 • Logistieke procesoptimalisatie
 • Ontwikkelen voorraadbeheerssysteem
 • Onderhoud managementsysteem
 • Coördinatie ISO certificatie
 • Uitvoeren ABC klant analyse
 • Uitvoeren ABC voorraad analyse
 • Uitvoeren INK positiebepaling
 • Opstellen (KAM)procedures 
 • Uitvoeren SWOT analyse
 • Levering management dashboard

 

Download de Bosrand leaflet

 

 

 

 


ISO 9001 Kwaliteit Emmen, Drenthe | OHSAS 18001 Arbo Emmen, Drenthe | ISO 14001 Milieu Emmen, Drenthe