Proces sturing

De effectiviteit van uw organisatie hangt af van de organisatiestructuur; de onderlinge samenwerking tussen uw medewerkers.

De efficiëncy van uw organisatie wordt bepaald door de mate waarin de uit te voeren activiteiten liggen in de richting van de doelstellingen. Daarom wilt u de doelstellingen voor iedere medewerker helder in beeld hebben, u wilt op deze doelstellingen kunnen sturen en u wilt kunnen bijsturen. 

 

 

Bosrand heeft ervaring in het vertalen van strategie via concrete activiteiten in managementinformatie.

Bosrand maakt hierin onderscheid in operationele managementinformatie en strategische managementinformatie. Bosrand Bedrijfskunde
Landschaplaan 143
7824 BG Emmen
T 06 23 97 37 67
ard.spoor@bosrandbedrijfskunde.nlBosrand op Twitter

Concreet uitgevoerd: 

 • Uitvoeren business analyses
 • Coördineren ontwikkeling
 • Realiseren businessplannen
 • Realiseren financieringsplannen
 • Opzetten (ISO) management systeem
 • Uitvoeren portfolio analyse
 • Ontwikkelen marketingstrategie
 • Ontwikkelen innovatiestrategie
 • Uitvoeren projectcoördinatie
 • Logistieke procesoptimalisatie
 • Ontwikkelen voorraadbeheerssysteem
 • Onderhoud managementsysteem
 • Coördinatie ISO certificatie
 • Uitvoeren ABC klant analyse
 • Uitvoeren ABC voorraad analyse
 • Uitvoeren INK positiebepaling
 • Opstellen (KAM)procedures 
 • Uitvoeren SWOT analyse
 • Levering management dashboard

 

Download de Bosrand leaflet

 

 

 

 


ISO 9001 Kwaliteit Emmen, Drenthe | OHSAS 18001 Arbo Emmen, Drenthe | ISO 14001 Milieu Emmen, Drenthe